Privatumo Politika

1. Duomenų apsaugos apžvalga

Bendra informacija

Ši informacija suteiks jums lengvą apžvalgą apie tai, kas nutiks su jūsų asmens duomenimis, kuomet lankysitės mūsų svetainėje. Sąvoka „asmens duomenys“ apima visus duomenis, kuriuos galima naudoti jūsų asmeniniam identifikavimui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugos dalyką, skaitykite mūsų duomenų apsaugos deklaraciją, kurią pridėjome po šia kopija..

Duomenų rinkimas svetainėje

Kaip renkama jūsų informacija?

Mes renkame jūsų duomenis, kuomet jūs dalijatės savo duomenimis šioje svetainėje. Tai gali būti, pavyzdžiui, informacija, kurią įvedate į mūsų kontaktinę formą.

Mūsų IT sistemos automatiškai renka kitus duomenis, kuomet lankotės mūsų svetainėje. Šiuos duomenis pirmiausia sudaro techninė informacija (pvz., Žiniatinklio naršyklė, operacinė sistema arba laikas, kai buvo pasiekta svetainė). Ši informacija įrašoma automatiškai, kai jūs lankotės mūsų svetainėje.

Kokiems tikslams naudojame jūsų duomenis?

Dalis informacijos yra sugeneruota siekiant užtikrinti, kad svetainė veiktų be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami analizuojant jūsų vartojimo modelį.

Kokias teises turite, kiek tai susiję su jūsų informacija?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie savo archyvuotų asmens duomenų šaltinį, gavėjus ir tikslus nemokėdami mokesčio už atskleidimą. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti, užblokuoti ar ištrinti. Nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo adresu, nurodytu šios svetainės skyriuje „Kontaktai“, jei turite klausimų dėl šio ar kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų. Jūs taip pat turite teisę užregistruoti skundą kompetentingoje prižiūrinčioje agentūroje.

Be to, esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.

2. Bendra ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šios svetainės ir jos puslapių operatoriai labai rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą. Taigi mes tvarkome jūsų asmens duomenis kaip konfidencialią informaciją ir laikydamiesi įstatymų numatytų duomenų apsaugos taisyklių ir šios duomenų apsaugos deklaracijos.

Kiekvieną kartą, kai naudojatės šia svetaine, bus renkama įvairi asmeninė informacija. Asmens duomenis sudaro duomenys, kuriuos galima naudoti norint jus asmeniškai identifikuoti. Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje paaiškinama, kokius duomenis mes renkame, taip pat tikslus, kuriais naudojame šiuos duomenis. Taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu informacija yra renkama.

Mes patariame jums, kad duomenų perdavimas internetu (t.y. per el. paštą) gali sukelti saugumo spragų. Neįmanoma visiškai apsaugoti duomenų nuo trečiųjų šalių prieigos.

Informacija apie atsakingą šalį (BDAR vadinama „valdytoju“)

Duomenų tvarkymo valdytojas šioje svetainėje yra:

UAB „Daudrius“.
Žemaitės g. 24, Vilnius
Lietuva

Tel.: +370 61 5555 12
El. paÅ¡tas: [email protected]

Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar kartu su kitais priima sprendimus dėl asmens duomenų (pvz., vardų, el. pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslų ir išteklių.

Jūsų sutikimo, tvarkyti duomenis, atšaukimas

Platus duomenų tvarkymo operacijų spektras galimas tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Taip pat galite bet kada atšaukti bet kokį sutikimą, kurį jau davėte mums. Norėdami tai padaryti, jums tereikia išsiųsti mums neoficialų pranešimą el. paštu. Tai nepažeidžia duomenų rinkimo, įvykusio prieš jūsų atšaukimą, teisėtumo.

Teisė prieštarauti duomenų rinkimui ypatingais atvejais; teisė prieštarauti tiesioginei reklamai (BDAR 21 straipsnis)

Tuo atveju, kai duomenys yra tvarkomi remiantis 2004 m. BDAR 6 straipsnio 1 E dalimi, jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis jūsų unikalios padėties priežastimis. Tai taip pat taikoma bet kokiam profiliavimui remiantis šiomis nuostatomis. Norėdami nustatyti teisinį pagrindą, kuriuo grindžiamas bet koks duomenų tvarkymas, prašome perskaityti šią duomenų apsaugos deklaraciją. Jei užregistruosite prieštaravimą, mes nebetvarkysime jūsų paveiktų asmens duomenų, nebent galėsime pateikti įtikinamą jūsų duomenų tvarkymo pagrindą, kuris nusvertų jūsų interesus, teises ir laisves arba jei tvarkymo tikslas yra teisinių teisių reikalavimas, įgyvendinimas ar gynimas (prieštaravimas pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį).

Jei jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant dalyvauti tiesioginėje reklamoje, jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti, kad jūsų paveikti asmens duomenys būtų tvarkomi tokios reklamos tikslais. Tai taip pat taikoma profiliavimui, jei jis susijęs su tokia tiesiogine reklama. Jei prieštarausite, jūsų asmens duomenys vėliau nebebus naudojami tiesioginės reklamos tikslais (prieštaravimas pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį).

Teisė registruoti skundą kompetentingoje priežiūros agentūroje

Pažeidus BDAR, duomenų subjektai turi teisę registruoti skundą priežiūros agentūroje, visų pirma toje valstybėje narėje, kurioje paprastai yra nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba toje vietoje, kur įvyko tariamas pažeidimas. Teisė registruoti skundą galioja, neatsižvelgiant į kitus administracinius ar teismo procesinius veiksmus, kurie yra teisiniai..

Teisė į duomenų perkėlimą

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes perduotume bet kokius duomenis, kuriuos mes automatiškai tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu arba kad įvykdytume sutartį, kad jie būtų perduoti jums ar trečiajai šaliai dažniausiai naudojamu, skaitmeniniu formatu. Jei turėtumėte reikalauti tiesioginio duomenų perdavimo kitam valdytojui, tai bus padaryta tik tuo atveju, jei tai techniškai įmanoma.

SSL ir/arba TLS Å¡ifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio perdavimą, pvz., pirkimo užsakymus ar užklausas, kurias pateikiate mums kaip svetainės operatoriui, ši svetainė naudoja arba SSL, arba TLS šifravimo programą. Užšifruotą ryšį galite atpažinti patikrinę, ar naršyklės adreso eilutė keičiasi iš „http: //“ į „https: //“, taip pat pagal užrakto piktogramos atsiradimą naršyklės eilutėje.

Jei suaktyvintas SSL arba TLS šifravimas, mums perduotų duomenų trečiosios šalys negali perskaityti.

Informacija apie duomenų blokavimą, blokavimą, taisymą ir naikinimą

Laikydamiesi galiojančių įstatymų nuostatų, jūs turite teisę bet kada reikalauti informacijos apie savo archyvuotus asmens duomenis, jų šaltinį ir gavėjus, taip pat apie duomenų tvarkymo tikslą. Jūs taip pat galite turėti teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti, užblokuoti ar išnaikinti. Jei turite klausimų apie šią temą ar bet kokių kitų klausimų apie asmens duomenis, nedvejodami kreipkitės į mus bet kuriuo metu skyriuje „Informacija, kurios reikalauja įstatymai“ nurodytu adresu.

Teisė reikalauti duomenų tvarkymo apribojimų

Jūs turite teisę reikalauti nustatyti apribojimus, kiek tai susiję su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Norėdami tai padaryti, galite bet kada susisiekti su mumis adresu, nurodytu skyriuje „Informacija, kurios reikalauja įstatymai“. Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą taikoma šiais atvejais:

  • Tuo atveju, jei turėtumėte užginčyti mÅ«sų archyvuotų duomenų teisingumą, mums paprastai reikės Å¡iek tiek laiko patikrinti Å¡ią pretenziją. Kol vyksta Å¡is tyrimas, turite teisę reikalauti, kad mes apribotume jÅ«sų asmens duomenų tvarkymą.
  • Jei jÅ«sų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, turite galimybę reikalauti apriboti jÅ«sų duomenų tvarkymą vietoj reikalavimo iÅ¡trinti Å¡iuos duomenis.
  • Jei mums nebereikia jÅ«sų asmens duomenų ir jums jų reikia norint pasinaudoti, apginti ar pareikalauti teisinių teisių, jÅ«s turite teisę reikalauti apriboti jÅ«sų asmens duomenų tvarkymą, o ne juos iÅ¡trinti.
  • Jei pareiÅ¡kėte prieÅ¡taravimą pagal BDAR 21 str. 1 dalį, jÅ«sų ir mÅ«sų teisės turės bÅ«ti palygintos. Kol nenustatyta, kieno interesai vyrauja, jÅ«s turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, šie duomenys, išskyrus jų archyvavimą, gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba reikalaujant, įgyvendinant ar ginant teisines teises arba apsaugant kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, nurodytų Europos Sąjungos ar ES valstybės narės.

Nepageidaujamų el. laiškų atmetimas

Mes prieštaraujame tam, kad būtų naudojama kontaktinė informacija, paskelbta kartu su privaloma informacija, kuri turi būti pateikta skyriuje „Informacija, kurios reikalaujama pagal įstatymą“, kad mums būtų siunčiama reklaminė ir informacinė medžiaga, kurios mes aiškiai neprašėme. Šios svetainės ir jos puslapių operatoriai pasilieka aiškią teisę imtis teisinių veiksmų nepageidaujamo reklaminės informacijos siuntimo atveju, pavyzdžiui, per SPAM žinutes.

3. Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas pagal įstatymą

Paskyrėme savo įmonės išorės duomenų apsaugos pareigūną.

Jei turite klausimų ar pasiÅ«lymų dėl duomenų apsaugos, bet kuriuo metu susisiekite su mÅ«sų duomenų apsaugos pareigÅ«nu [email protected] .

4. Duomenų rinkimas svetainėje

Slapukai

Kai kuriais atvejais mūsų svetainėje ir jos puslapiuose naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui ir juose nėra virusų. Slapukų tikslas yra padaryti mūsų svetainę patogesnę, efektyvesnę ir saugesnę. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, dedami į jūsų kompiuterį ir saugomi jūsų naršyklės.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji „sesijos slapukai“. Jie automatiškai ištrinami, kai jūs paliekate mūsų svetainę. Kiti slapukai liks suarchyvuoti jūsų įrenginyje, kol jų neištrinsite. Šie slapukai leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę kitą kartą, kai lankysitės mūsų svetainėje.

Galite koreguoti savo naršyklės nustatymus, kad įsitikintumėte, jog jums pranešama kiekvieną kartą, kai dedami slapukai, ir kad galėtumėte priimti slapukus tik tam tikrais atvejais arba neleisti priimti slapukus tam tikromis situacijomis ar apskritai ir suaktyvinti automatinį ištrynimą slapukų, kai uždarote naršyklę. Jei išjungsite slapukus, šios svetainės funkcijos gali būti ribotos.

Slapukai, reikalingi elektroninių ryšių operacijai atlikti arba tam tikroms norimoms naudoti funkcijoms (pvz., Pirkinių krepšelio funkcijai) suteikti, yra saugomi remiantis BDAR 1 str. 6 punkto 1 dalimi. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad būtų užtikrintas techniškai be klaidų ir optimizuotas operatoriaus paslaugų teikimas. Jei turėtų būti saugomi kiti slapukai (pvz., Jūsų naršymo modelių analizės slapukai), jie šioje duomenų apsaugos deklaracijoje nagrinėjami atskirai.

Serverio žurnalo failai

Šios svetainės ir jos puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė mums automatiškai perduoda. Informacija apima:

  • Naudojamos narÅ¡yklės tipas ir versija;
  • Naudota operacinė sistema;
  • URL adresas;
  • Prieigos kompiuterio pagrindinio kompiuterio vardas;
  • Serverio užklausos laikas;
  • IP adresas.

Šie duomenys nėra sujungiami su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys yra užfiksuoti remiantis. BDAR 6 str. 1 dalį. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą techniniu klaidų vaizdavimu ir operatoriaus svetainės optimizavimu. Norint tai pasiekti, reikia įrašyti serverio žurnalo failus.

Kontaktinė forma

Jei pateiksite mums užklausas naudodamiesi mūsų kontaktine forma, kontaktinėje formoje pateiktą informaciją, taip pat bet kokią joje pateiktą kontaktinę informaciją, mes saugosime, kad galėtume tvarkyti jūsų užklausą ir tuo atveju, jei turėtume daugiau klausimų. Mes nesidalinsime šia informacija be jūsų sutikimo.

Taigi, į kontaktinę formą įrašyti duomenys apdorojami išimtinai remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. 1 p.). Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį jau davėte mums. Norėdami tai padaryti, jums tereikia išsiųsti mums neoficialų pranešimą el. paštu. Tai nepažeidžia duomenų rinkimo, įvykusio prieš jūsų atšaukimą, teisėtumo.

Informacija, kurią įvedėte į kontaktinę formą, pasiliks mums tol, kol paprašysite mūsų ištrinti duomenis, atšaukti sutikimą dėl duomenų archyvavimo arba jei nebeegzistuoja tikslas, dėl kurio informacija archyvuojama (pvz., po to, kai baigsime mūsų atsakymas į jūsų užklausą). Tai nepažeidžia jokių privalomų teisinių nuostatų, ypač saugojimo laikotarpių.

Prašymas el. paštu, telefonu arba faksu

Jei susisieksite su mumis el. Paštu, telefonu ar faksu, jūsų užklausą, įskaitant visus gautus asmens duomenis (vardas, prašymas), mes saugosime ir tvarkysime jūsų prašymo apdorojimo tikslu. Mes neperduodame šių duomenų be jūsų sutikimo.

Šių duomenų tvarkymas grindžiamas LRT. 6 str. 1 d. B punktu BDAR, jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties vykdymu arba jei būtina atlikti iki sutartines priemones. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalis) ir (arba) mūsų teisėtais interesais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies F punktas), nes mes esame teisėtai suinteresuoti veiksmingu duomenų tvarkymu. mums adresuotų prašymų.

Duomenys, kuriuos mums atsiuntėte per kontaktines užklausas, lieka mums tol, kol jūs paprašysite mūsų ištrinti, atšaukti jūsų sutikimą saugoti duomenis arba nebegalioja duomenų saugojimo tikslas (pvz., Įvykdžius jūsų užklausą). Privalomos įstatymų nuostatos, ypač įstatymų numatyti saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

5. Naujienlaiškis

Naujienlaiškio duomenys

Jei norite užsiprenumeruoti šioje svetainėje siūlomą naujienlaiškį, mums reikės el. pašto adreso ir informacijos, leidžiančios mums patvirtinti, kad esate nurodyto el. pašto adreso savininkas, ir sutikti su kvitu naujienlaiškio. Jokie kiti duomenys nėra renkami arba renkami tik savanoriškai. Tokius duomenis naudosime tik prašomai informacijai siųsti ir nebendrinsime tokių duomenų su jokiomis trečiosiomis šalimis.

Informacijos, įvestos į naujienlaiškio prenumeratos formą, apdorojimas atliekamas tik remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. 1 p.). Galite bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų archyvavimo, el. pašto adreso ir šios informacijos naudojimo naujienlaiškiui siųsti, pavyzdžiui, spustelėdami naujienlaiškyje esančią nuorodą „Nutraukti prenumeratą“. Tai nepažeidžia bet kokių iki šiol įvykdytų duomenų tvarkymo operacijų teisėtumo.

Duomenis, kuriuos archyvuojate pas mus naujienlaiškių prenumeratos tikslais, mes archyvuosime tol, kol atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos. Atšaukus naujienlaiškio prenumeratą, duomenys bus ištrinti. Tai neturės įtakos duomenims, kuriuos archyvavome kitais tikslais.